تکمیل فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه

اطلاعات کلی

تکمیل فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه
قابل توجه اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم خواهشمند است پس از ورود به سامانه، فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه را که در بخش مستندات پژوهشی واقع شده است تکمیل نمایید.
 

اطلاعات تفصیلی

عنوانمتن
ركوردي يافت نشد