تکميل فرم ارزيابي شرايط و تمايلات پژوهشي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران وابسته به دانشگاه

اطلاعات کلي

تکميل فرم ارزيابي شرايط و تمايلات پژوهشي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران وابسته به دانشگاه
قابل توجه اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم خواهشمند است پس از ورود به سامانه، فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه را که در بخش مستندات پژوهشی واقع شده است تکمیل نمایید.
 

اطلاعات تفصيلي

عنوانمتن
ركوردي يافت نشد