تکمیل فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه

تصویر خبر

قابل توجه اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم خواهشمند است پس از ورود به سامانه، فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه را که در بخش مستندات پژوهشی واقع شده است تکمیل نمایید.


تاریخ انتشار خبر :