• پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

  • لزوم ثبت نام اعضای هیات علمی در پژوهان

  • پژوهان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی گردید.

  • تکمیل فرم ارزیابی شرایط و تمایلات پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران وابسته به دانشگاه